Vastgoedontwikkeling

Er zijn veel locaties en gebieden in Nederland die ontwikkeld kunnen worden. Dit kan uit één lopen van een eenvoudig verbouwing, wat een toegevoegde waarde opleverd, maar vaak is het een complexe opgave met vele belanghebbenden. Respect voor de belanghebbenden en de omgeving zorgt voor een gedragen plan. Vastgoedontwikkeling vergt creativiteit, verstand van financiën en regelgeving en een goede visie op kansen. Van der Leij vastgoed is een ervaren en gedreven partner, die zich graag samen met u inspant voor een optimaal resultaat.

Dit doen wij voor u, met u of nemen de verantwoordelijkheden over.

Binnen vastgoedontwikkeling wordt nog een onderscheid gemaakt tussen concept- en planontwikkeling. Het conceptontwikkeling ziet op het uitdenken en vormen van de juiste product-klant combinatie. Planontwikkeling is de uitwerking van het plan tot aan het einde, zoals bijvoorbeeld Park Villa d’Este.

Dan wordt er nog gesproken over gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling dit is de totaaluitwerking van een plan. De termen gebied en project worden gebruikt ter aanduiding of het een enkel gebouw betreft zonder enige noemenswaardige infrastructurele zaken of dat het een gebied betreft, waarbij ook de inrichting van de openbare ruimte en het aansluiten op de omliggende openbare ruimte meespeelt.