Projectmanagement

Projectmanagement

Structureren projecten

Projectmanagement is het beheersen van projecten, veelal projecten waar meerdere partijen en personen hun inbreng in hebben. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden. De projectmanager is er voor het projectbelang en stelt dus de doelstellingen binnen het project centraal. De projectmanager maakt alle benodigde beslisdocumenten op, dit doet hij op basis van kennis, gangbare methodieken en know-how. Daarnaast zorgt de projectmanager voor de vastlegging van alle afspraken.

Een projectmanager van Van der Leij vastgoed advies werkt binnen het bouwproject vanuit de visie en het perspectief van de opdrachtgever met een optimaal resultaat als doel.