Procesmanagement

Procesmanagement

Werken aan een optimale manier van werken

De procesmanager dient de organisatie of het project om de werkzaamheden die gedaan moeten worden op een ordentelijke wijze in volgorde te zetten en te laten plaatsvinden. Hij bewaakt het proces, dit doet hij door de opeenvolgende activiteiten binnen het project vast te stellen in een procesprotocol, waarna men op basis hiervan het project stuurt.

Het procesprotocol is een stuk gereedschap, wat middels een schema van activiteiten, welke gefaseerd en gerangschikt worden weergegeven helpt in het gestructureerd doorlopen van projecten. De activiteiten worden onderverdeeld in harde en zachte stappen in het proces, waarbij diverse beslismomenten aan diverse stappen worden gekoppeld. Ook de tijd die een bepaalde stap in het proces mag kosten valt hierbinnen duidelijk te plannen. De procesmanager ontwerpt samen met de betrokkenen het proces, legt dit vast, stuurt het bij en zorgt voor een duidelijk overzicht. Het behalen van het einddoel voor de procesmanager is belangrijk, maar ook de onderlinge relaties tussen alle partijen zijn van essentieel belang voor het goed doorlopen van het proces en het behalen van het einddoel.

Bij procesmanagement kan men ook denken aan mediation in vastgelopen projecten, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en projecten met een voor de omgeving belangrijke invloed.