Conceptontwikkeling

Het bedenken van nieuwe invullingen.

Conceptontwikkeling is op twee manieren uitlegbaar.

De eerste uitleg richt zich op concepten die meervoudig inzetbaar zijn.

Een idee over een standaard product of proces, waarbij diverse vergelijkbare locaties kunnen worden ingevuld op vergelijkbare wijze. De concepten die momenteel in wording zijn richten zich enerzijds op leegstaande kantoren, kijkt u eens op “kantorendokter.nl” en anderzijds op het collectief, waarbij de ruimtelijke ordening en participatie centraal worden gesteld, hiervoor verwijzen wij u naar “buitengewoonbeter.nl”. Wilt u samen met ons werken aan nieuwe ideeën of gezamenlijk een concept vermarkten, wij denken graag mee en zijn zelf continue opzoek naar vernieuwende werkwijzen en productgroepen.

 

De tweede uitleg richt zich op het creatief invullen van een specifieke locatie. Bij regelmaat komen partijen in de spagaat tussen de bedachte invulling van een locatie en bijbehorende financiële doelstellingen. Bij regelmaat ervaren wij dat mensen blijven sturen op een bepaalde richting. Wij helpen u graag mee om samen met onze mensen een aantal nieuwe scenario’s te bedenken die ook mogelijk zijn, zowel financieel als ruimtelijk. Creativiteit is hierbij het belangrijkste ingrediënt en daarbij gebruiken wij verschillende werkwijzen om deze te stimuleren en vervolgens te kanaliseren tot haalbare, definieerbare scenario’s.